Eendenkooi stichting

Eendenkooi Stichting

De Eendenkooi Stichting stelt zich ten doel: “het beschermen en in stand houden van eendenkooien en kooibedrijven in de ruimste zin van het woord”. Daarom wil de Eendenkooi Stichting de vrienden van de eendenkooien samenbrengen en nodigt anderen uit om kennis te maken met een fantastisch spannend oud buitenambacht. Wij willen meer begrip en beter beleid.

De Eendenkooi Stichting wil haar doel onder meer bereiken door:

· Het verrichten van onderzoek, geven van voorlichting, adviseren en beheren op het gebied van eendenkooien, kooibedrijven en watervogels.

· Het desgevraagd behartigen van belangen van eigenaren en kooikers van eendenkooien.

· Het in stand houden van de watervogelstand.

· Het doen van al datgene wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Eendenkooi Stichting is vooral een voorlichtings-, kennis- en informatiepunt voor geïnteresseerde belangstellenden, kooikers, eigenaars, beheerders, beleidsmakers en bestuurders. Informatie wordt o.a. gegeven door middel van persoonlijk advies, nieuwsbrieven, boekjes en folders, een internetsite, video/dvd, rondreizende tentoonstelling, informatiepanelen en lezingen.

Eendenkooi Stichting:

Ringoven 26

3402 SB IJsselstein

Tel: 030 - 6881845

info@eendenkooi.net

Eendenkooi stichting Website